Här ligger material endast för webadministratörerna

Detta är en mall för evenemang. Kopiera denna och lägg in den under Evenemang. När detta är klart byt ut länken till Evenemang 1,2 eller 3.

Byt också ut länken till anmälningsfunktionen, Anmalan, Anmalan 2, Anmalan 3.

Skriv om texten i respektive textfält. OBS! Layouten får inte förändras!

MALL
Musikhögskolan.png

Kungliga Musikhögskolan - visning och konsert

Tisdagen den 21 maj kl 10.20

Vi kommer att bli guidade på Musikhögskolans nybyggda spektakulära campus. Efter visningen så blir det en lunchkonsert av Oboestudenter från institutionen för klassisk musik. Mötet avslutas på Restaurang Oktav i samma byggnad. Deltagarantalet är begränsat till 25 och senaste anmälningsdag är den 15 maj.

VIKTIGT MEDDELANDE!

Föreningens Årsmöte 2020 kommer i år på grund av rådande situation ske på ett annorlunda sätt. Kallelse och information om mötet kommer att skickas ut via mail den 15 september och samtidigt läggas ut på hemsidan.

Årsmöte i Föreningen 1941 års män 2020

På grund av rådande omständigheter sker i år föreningens årsmöte på ett annorlunda sätt. Läs noga igenom bifogade information innan du fyller i bifogade formella svarsformulär och skickar det till rösträknarna

senast den 7 september.