top of page
Här ligger material endast för webadministratörerna

Detta är en mall för evenemang. Kopiera denna och lägg in den under Evenemang. När detta är klart byt ut länken till Evenemang 1,2 eller 3.

Byt också ut länken till anmälningsfunktionen, Anmalan, Anmalan 2, Anmalan 3.

Skriv om texten i respektive textfält. OBS! Layouten får inte förändras!

MALL
Musikhögskolan.png

Kungliga Musikhögskolan - visning och konsert

Tisdagen den 21 maj kl 10.20

Vi kommer att bli guidade på Musikhögskolans nybyggda spektakulära campus. Efter visningen så blir det en lunchkonsert av Oboestudenter från institutionen för klassisk musik. Mötet avslutas på Restaurang Oktav i samma byggnad. Deltagarantalet är begränsat till 25 och senaste anmälningsdag är den 15 maj.

Klicka på brevet för att läsa det i sin helhet.

Om du vill läsa Johans samlade brev, klicka på den här texten.

Sensommarbrev aug 2021.png
bottom of page