Jubileumsfestens gäster
den 6 maj 2022 i Sjöfartshuset

Johan Taube

Per Jonnarth och Kristina Jonnarth-Wester

Christer Holmberg och Lise Holmberg

Robert Steiner och Inger Steiner

Åke Wittberg och Ann-Catrine Gardheim Vittberg

Sven Blomdahl och Eva Blomdahl

Bengt Jorming och Lien Berg

Erland Sönnerstedt och Lena Sönnerstedt

Assar Bolin och Kerstin Bolin

Fredrik Hillelson och Gunilla Hillelson 

Dag Johnson och Gun Jarnroth

Sten Gattberg och Inga Gattberg

Jan Levander och Helena Levander

Anders Marking

Bo Svensén och Margareta Svensén

Dag Björnulfson och Inger Björnulfson

Sven Hedberg och Monika Hedberg

Ulf Helleday och Margareta Helleday

Torbjörn Strand och Gunnel Strand

Lars Fredricsson

Hans Löwe och Birgitta Löwe

Lino Åberg och Ylva Åberg

Sten Söderman och Irene Söderman

Håkan Söderlindh och Anki Söderlindh

Henrik Falkenberg och Ulrika Falkenberg

Anders Lundquist och Ulla Lundquist

Lars Riddervik och Yvonne Riddervik

Claes Engvall och Helny Engvall

Björn Hjortsberg och Yvonne Hjortsberg

Olof Molin och Eva Nisseby

Ola Romson och Berit Degerstrand

Staffan Lagergren och Elisabeth Lagergren

Jan Sjöberg och Ann-Charlotte Forsell

Jan Nelson

Ulf Mohlén och Britt Mohlén

Lars Wiktorin och Christina Wiktorin

Orvar Svensson och Anita Svensson

Hans Jensfelt och Cecilia Enflo Jensfelt

Björn Magnusson och Pia Granlund

Eskil Hagberg och Agneta Hagberg

Göran Widén och Ingrid Widén

Lars Hallén och Marianne Hallén

Erik Liske och Anita Liske

Arne Holmström och Eva Holmström