top of page

Intresseförfrågan

Resultatet av vår enkät Intresseförfrågan

Tack till er alla som deltagit

 

Syftet med enkäten var att få en bättre bild av vad vi i styrelsen skall satsa på vad gäller våra aktiviteter och evenemang. I vår ålder har kanske våra intressen förändrats och våra förutsättningar för att kunna delta blivit annorlunda. 

 

Av enkäten framgår att själva programinnehållet är mycket viktigt för medlemmarnas deltagande. Man kan också se att vi ibland måste tänka på andra, kanske åldersrelaterade förutsättningar.

 

Bland de önskemål för våra aktiviteter som ligger i toppen finns bl a företagsbesök, guidade turer samt enklare sammankomster. Därefter kulturella inslag och besök på muséer och utställningar. De preferenser som förändrats mest är sådana som kräver fysisk ansträngning även om ett stort behov finns för åldersanpassade och enklare aktiviteter.

 

Som tillägg till vår enkät har vi fått flera förslag till aktiviteter vilka vi tackar för.

Tyvärr har vissa önskemål enligt vår erfarenhet varit svåra att uppfylla, som till exempel företagsbesök. Om du har någon kontakt eller kan ge oss något tips om ett sådant så är vi förstås tacksamma.

 

Välkommen till ett nytt aktivt år.

Utskriftsbar version

Per Jonnarth / 2 januari 2022 

bottom of page