Medlemmar, stadgar, protokoll

Klicka på symbolen till de uppgifter du vill ladda ner. Filerna laddas ner på din dator och du hittar dem i mappen Hämtade filer (mac) och på PC i C:\Users\<användarnamn>
\Downloads\ med största sannolikhet, om du inte själv ändrat namnet på mappen.
Medlemsregister

Fotomatrikel 20201015

Stadgar
Årsmötesprotokoll
Årsredovisningar
Kallelse till Årsmöte